Verkeersmanagement rond grote evenementen

Verkeersmanagement rond grote evenementen richt zich op alle modaliteiten. Massale gebeurtenissen hebben hun eigen dynamiek, die afhangt van vele factoren. Technolution Move helpt organisatoren, gemeentes en wegbeheerders om evenementen soepel te laten verlopen. De veiligheid en beleving van alle betrokkenen staan daarbij bovenaan.

Verkeerskundige kennis en technologische expertise


Grote evenementen zoals sportwedstrijden, stadionconcerten of festivals hebben gevolgen voor het verkeer in de hele omgeving. Op toevoerwegen dreigen opstoppingen. Parkeerplaatsen lopen vol. Ov-stations moeten een veelvoud van het normale aantal passagiers verwerken. Voet- en fietspaden raken overbelast, waardoor voetgangers en fietsers tussen ander verkeer terecht kunnen komen. De coördinatie van al deze verplaatsingen vraagt om een gedegen, planmatige aanpak, ondersteund door adequate technologie.

Een positieve ervaring voor iedereen

Technolution Move biedt opdrachtgevers de benodigde verkeerskundige kennis en technologische expertise. Samen met alle betrokken partijen ontwikkelen wij een oplossing die zorgt voor doorstroom, veiligheid en een positieve ervaring, zowel voor de bezoekers als voor de omwonenden. Dit doen wij altijd aan de hand van een evenementstrategie.

Vooraf: evenementstrategie opstellen

Als wij u ondersteunen bij het verkeersmanagement rond een evenement, kiezen we voor een evenementstrategie die is gebaseerd op alle aspecten, zoals:

  • verwachte bezoekersstromen en samenstelling;
  • tijdstip en duur van het evenement;
  • mogelijke samenloop met andere evenementen in de buurt, wegwerkzaamheden en dergelijke;
  • plaatsen waar ruimte vrijgehouden moet worden voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en waar de auto wel/geen toegang mag hebben;
  • aan- en afrijroutes die vrij moeten blijven voor hulp- en nooddiensten;
  • eventuele maatregelen om te voorkomen dat specifieke groepen van bezoekers elkaar tegenkomen;
  • maatregelen om niet aan het evenement gelieerd verkeer om de evenementenlocatie heen te leiden;
  • beschikbare en benodigde technologie, zoals wegkantapparatuur (bijvoorbeeld meetlussen, sensoren, DRIP’s, VRI’s) en beschikbare verkeersmanagementsystemen.

Zodra deze en andere informatie is geïnventariseerd en geanalyseerd, werken wij in coördinatie met alle betrokken partijen een evenementenstrategie uit. Hoewel deze strategie voor elke locatie en elk evenement anders is, streven wij altijd naar een structurele oplossing die u ook in de toekomst kunt inzetten.

Tijdens het evenement: uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase start voorafgaand aan het evenement. Wij monitoren alle aspecten van de evenementenstrategie en de aanzwellende en afnemende drukte voor en na het evenement. Aan de hand van de afgesproken scenario’s stemmen we het verkeersmanagement hierop af. Met parkeergeleiding, routeverwijzing, het creëren van voorrangroutes en andere instrumenten managen we de verschillende verkeersstromen. Het resultaat is: soepel verloop van het verkeer rond het evenement, een optimale ervaring voor de bezoekers en minimalisering van de overlast voor omwonenden.

Structurele oplossing voor sportevenementen in Zweden

Paul van Koningsbruggen, directeur mobiliteit bij Technolution
Onze expert Paul van Koningsbruggen
zit voor u klaar

We helpen u graag met uw evenement

Neem contact met ons op
  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.