Systems engineering

De ontwikkeling van complexere elektronische systemen is vrijwel altijd een multidisciplinair proces. Technolution Perform ondersteunt u met kennis van de verschillende domeinen in de dataverwerkingsketen, zoals analoge elektronica, digitale elektronica, ‘onboard’ verwerking en verwerking buiten het instrument. Met doordachte systems engineering en systeemintegratie werken wij samen met u toe naar de beste oplossing voor uw technologische uitdaging.

Kennis van het hele systeem

Systeemintegratie betekent: de context begrijpen en het systeem overzien. Systems engineering is de methode om de complexiteit van het systeem op te delen in geïsoleerde bouwblokken. Waar moet welke functionaliteit worden geïmplementeerd? Wat zijn logische componenten en hoe hangen die samen? Waar wordt data gegenereerd, getransporteerd en verwerkt? Ook natuurkundige aspecten zoals warmteontwikkeling, elektromagnetische straling en trillingen kunnen een rol spelen.

Over grenzen heen kijken

In de samenwerking met andere partijen hebben onze engineers veel aandacht voor de uitdagingen van partners in het project. Wij zoeken naar wederzijds begrip en zijn altijd gericht op het gewenste eindresultaat.

Meer weten over Systems Engineering?