Flexcore: edge computing voor datagedreven netbeheer

Datagedreven netbeheer geeft netbeheerders meer inzicht in de belasting van hun elektriciteitsnetten. Dat is hard nodig om de uitdagingen van de energietransitie en elektrificatie het hoofd te bieden. Middenspanningstransformatoren worden daarom uitgerust met verschillende meetsystemen. Deze creëren echter nieuwe uitdagingen op het gebied van onderhoud, beheer en leveranciersonafhankelijkheid. Netbeheerder Enexis en ‘Power Quality’-specialist HyTEPS werken binnen het innovatieproject Flexcore samen met Technolution Spark aan een generiek platform.

Datagedreven netbeheer: meten, weten en handelen

De midden- en laagspanningsnetten in Nederland hebben het zwaar. De fluctuaties in de belasting nemen toe door de groei van duurzame energie en door de toenemende vraag naar elektriciteit door elektrificatie. Er is risico op overbelasting, ongebalanceerde belasting en een veel gerelateerde problemen. Verdere verzwaring van de netten is kostbaar, complex en vergt veel inzet van beperkt beschikbaar technisch personeel. Beter meten, weten en handelen is wel mogelijk. De nieuwe richting is daarom: datagedreven netbeheer. Netbeheerders voorzien middenspanningsstations van sensoren, actuatoren en communicatiesystemen voor een hele reeks doelen. Denk hierbij aan voorspellend onderhoud, schakelen van openbare verlichting, monitoren van netkwaliteit, congestiemanagement, foutplaatslocalisatie, fraudedetectie en (automatisch) storingsherstel. De vele systemen in de middenspanningskasten – vaak van verschillende leveranciers – vragen echter nog steeds veel inspanning voor onderhoud en beheer. Daarnaast veroorzaken deze systemen ongewenste leveranciersafhankelijkheid.

Beter benutten van meetsystemen

De Flexcore-pilot van Enexis, HyTEPS en Technolution Spark kiest voor een nieuwe benadering. Het concept is te vergelijken met een smartphone. Net zoals een smartphone een hardware- en softwareplatform biedt voor verschillende apps, biedt Flexcore een lokaal platform waarop sensoren worden aangesloten, en waarop de verschillende applicaties middels een gezamenlijke systeemarchitectuur eenvoudig kunnen worden geïmplementeerd. Het systeem voorziet vervolgens in data-acquisitie en verwerking, en het verzorgt alle benodigde communicatie met de backoffice bij de netbeheerder. Omdat de verschillende usecases gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijk lokaal platform en lokale sensoren, kan ook het aantal sensoren in een transformatorstation worden beperkt – de verschillende usecases zijn in feite verschillende manieren om deze sensorgegevens te analyseren en verwerken.

Andere doeleinden

Flexcore is een ‘edge computer’ die gemeenschappelijk gebruik van de aanwezige hardware en sensoriek voor allerlei doelen mogelijk maakt. Dataverwerking ter plekke helpt om de benodigde bandbreedte te beperken of lokale usecases direct ten uitvoer te brengen (lokale sturen en ingrijpen). Tegelijkertijd beschikt de backoffice over rijke informatie die daadwerkelijk directe ondersteuning biedt bij het beheer van de middenspanningsnetten. In de toekomst kan de Flexcore-technologie ook worden ingezet voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld als centrale hub voor energiebeheer in particuliere huishoudens, of bij de aansturing van grootschalige gedistribueerde meetnetten.

Wilt u meer informatie over innovatie voor uw energievoorziening?