Pilot slim energiegebruik met opslag

Jouw Energie Moment

Bewoners van de Bredase wijk Molenspie waren de eersten in Nederland bij wie de Tesla-thuisaccu Powerwall voor energieopslag werd geïnstalleerd in huis. Jouw Energiemoment 2.0 werd met 35 thuisbatterijen uitgebreid om de effectiviteit ervan in de praktijk te beproeven. In deze pilot onderzocht netbeheerder Enexis de inzet van flexibele tarieven en automatische energieopslag bij consumenten. Hiermee kan overbelasting van de elektriciteitsnetten mogelijk worden voorkomen.

Jouw energiemoment

In de eerste fase van Jouw Energie Moment bleek dat huishoudens bereid zijn om hun energievraag aan te passen als ze daarin worden ondersteund door informatie en technologie. Tijdens de pilot Jouw Energie Moment 2.0 werd getest of en hoe flexibele tarieven hieraan kunnen bijdragen. Daarbij werd gebruikgemaakt van een innovatieve energiecomputer die de warmtepomp en de thuisbatterij aanstuurt. Hierdoor gebruiken die elektriciteit op de gunstigste manier. Bijvoorbeeld wanneer de stroom goedkoper is door het hoge aanbod, of juist met zelfopgewekte elektriciteit. Bewoners kozen op basis van de tarieven zelf het beste moment om wasmachine en vaatwasser aan te zetten. Netbeheerder Enexis kreeg met de proef ook inzicht in hoe de belasting van het net, met een wisselend aanbod van zonne- en windenergie, in evenwicht kan blijven. De pilot startte in januari 2017 en duurde het gehele jaar.

Thuisbatterij

Jouw Energie Moment 2.0 realiseert en test de slimme aansturing van thuisbatterijen die noodzakelijk is om zoveel mogelijk opbrengsten te krijgen uit een thuisbatterij. De Tesla Powerwall thuisbatterijen hebben een capaciteit van 6,4 kWh. Dit is voldoende om de zelfopgewekte zonne-energie op te slaan. De opgeslagen energie kan dan op een ander moment gebruikt worden om de energievraag van het huishouden te leveren. Bij een hoge vraag naar elektriciteit in de wijk kan de thuisbatterij ontladen worden om aan deze vraag te voldoen.

De uitkomsten van de pilot maken duidelijk dat financieel voordeel een relatief beperkte stimulans is voor consumenten om actief met hun gebruik bezig te zijn. Daarnaast is gebleken dat de geautomatiseerde inzet van batterijen een rol kan spelen bij de opvang van piekmomenten in de vraag naar energie. Dit is een van de innovaties waarmee toekomstige groei en verandering in energievraag en -aanbod kunnen worden opgevangen, zonder het net te hoeven verzwaren.

Partners

In Jouw Energie Moment 2.0 werken de projectpartners aan concrete oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie. De projectpartners zijn netbeheerder Enexis, energiedienstverlener Fudura, aggregator Senfal, technologieontwikkelaar Technolution, gebruikersinteractie-expert Shifft en kennisinstituut TNO.

Wilt u meer informatie over innovatie voor uw energievoorziening?