Aerial photo of wind turbines at sunset in Sainte Pazanne, Franc

Decarbonisering

Maximalisering van duurzame energie

Een van de hoofddoelen van de energietransitie is decarbonisering: het terugdringen van de CO2-uitstoot. Maar er is ook sprake van voortschrijdende elektrificatie die leidt tot groeiende vraag naar elektriciteit. Die zal uit duurzame bronnen moeten komen. De inpassing van die bronnen kan leiden tot onbalans, kwaliteitsverlies en overbelasting van de elektriciteitsnetten. Technolution Spark ondersteunt u met technologische knowhow en diepgaande kennis van de onderliggende natuurkunde.

Informatie, inzicht en overzicht

Decarbonisering is grotendeels een natuurkundige uitdaging, die vraagt om natuurkundige oplossingen. Stakeholders in de energiesector hebben informatie, inzicht en overzicht nodig in deze dialoog. Samen met u ontwikkelen wij multidisciplinaire instrumenten, die op basis van uniforme data helder inzicht geven in de gevolgen van aanpassingen van de elektriciteitsproductie en de energienetwerken.

Inzichtgevende simulaties en rekenmodellen

Samen met onze dochteronderneming Phase to Phase bieden wij intelligente, natuurkundig verantwoorde simulatiemodellen waarmee u complete elektriciteitsnetten kunt plannen en ontwerpen. Visualisatiesoftware brengt de knooppunten en belasting van de netten helder in beeld. Beheersimulaties laten u zien wat de gevolgen zijn van wijzigingen in de netinfrastructuur. Door de koppeling van de onderliggende rekenmodellen met realtime meetgegevens bieden de simulaties natuurgetrouwe en betrouwbare informatie.

Vision Cloud Solution

Inzicht krijgen in de gevolgen van veranderingen in elektriciteitsnetten

LS-netten beter in beeld

MFE2Vision gebruikt slimme-meterdata om de laagspanningsnetten te monitoren

Uitdaging van de energietransitie

Nieuwe technologie kan instabiliteit en overbelasting van de netten voorkomen

We helpen u graag met uw uitdaging

Neem contact met ons op
Wilbert Prinsen – Director Energy

  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.