energie-inzicht-netbeheer

Democratisering

Naar een open en eerlijke energiemarkt

Naast energieproducenten en netbeheerders worden nieuwe partijen actief op de energiemarkt, zoals energiecoöperaties, aggregators en andere dienstverleners. Ook de rol van de aangesloten burgers verandert. Zij beginnen ook energie te produceren en veranderen van consumenten in ‘prosumenten’. Deze democratisering vraagt om laagdrempelige, schaalbare en kosteneffectieve oplossingen voor het delen van data en informatie. Dit creëert openheid en inzicht bij alle partijen, zodat eerlijke concurrentie mogelijk wordt en blijft. Tegelijkertijd moeten de privacy en veiligheid worden gegarandeerd.

Data in overvloed

Technolution Spark werkt samen met opdrachtgevers in de energiesector aan de ontwikkeling en implementatie van marktfaciliterende voorzieningen. Het belangrijkste doel is het integer delen van data, waarbij de eindregie bij de eigenaar van de data blijft – vaak is dit de burger. Dienstverleners die daadwerkelijk waarde toevoegen aan de markt krijgen laagdrempelige toegang tot alle informatie die zij hiervoor nodig hebben. Door te werken met open standaarden zijn oplossingen maximaal toegankelijk voor alle stakeholders.

Veilige cloudplatforms

Veilige cloudplatforms bieden veel mogelijkheden om data te delen. In cocreatie met energiedienstverleners realiseren wij consumententoepassingen en oplossingen voor netbeheerders, energieproducenten en andere stakeholders. Bijvoorbeeld de Cloudia, een interface die de P1-data van de slimme meter beschikbaar stelt aan de consument. Een ander platform, CERES, registreert informatie over energieproducerende installaties en stelt die veilig beschikbaar aan alle stakeholders. Met deze en andere oplossingen wordt de democratisering van de energiesector concreet gemaakt.

Integriteit van data waarborgen

Platform waarop datastromen uit diverse bronnen veilig gedeeld kunnen worden

Privacy by design

Meer inzicht in belasting voor netbeheer dankzij privacy by design

Inzicht, sturing en flexibiliteit

Datagedreven netbeheer voor middenspanningsruimtes

We helpen u graag met uw uitdaging

Neem contact met ons op
Wilbert Prinsen – Director Energy

  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.