Nieuw registratiesysteem voor zonnepanelen en windmolens

2 juni 2020

In opdracht van de netbeheerders heeft EDSN, de digitale dienstverlener van de energiemarkt, een nieuwe marktfaciliterende applicatie gelanceerd: CERES. Dit is het centrale registratiesysteem voor energieproducerende en –verbruikende installaties. In CERES registreren eigenaren hun zonnepanelen, windmolens en andere energie-installaties. CERES is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen EDSN, de netbeheerders en Technolution.

CERES (Centrale Registratie van Systeemelementen) voorziet in de behoefte van netbeheerders en andere energiedienstverleners. Zij willen inzicht in de locaties, het vermogen en de energieproductie van energieproducerende en –verbruikende installaties. Steeds meer woningen worden voorzien van zonnepanelen en/of warmtepompen en ook het aantal windmolens neemt gestaag toe. Dit heeft grote invloed op de belasting van het net en inzicht geeft de mogelijkheid om hierop te anticiperen. De vastgelegde informatie is onmisbaar voor de beveiliging en verduurzaming van het energiesysteem. Voor de eigenaren van de installaties is het belangrijk om te weten dat zij de correcte vergoeding (saldering) ontvangen voor de energie die zij produceren.

Hecht samenspel

De totstandkoming van CERES was een hecht samenspel tussen netbeheerders, EDSN en Technolution. De zeven netbeheerders werden in het project vertegenwoordigd door een eindverantwoordelijke Business Owner en een Epic Owner voor de dagelijkse aansturing. Deze stemden de functionaliteiten van CERES af met de verschillende stakeholders. In iteratieve gesprekken met business-analisten, de EDSN Product Owner en de architecten van Technolution leidde dit tot een functionele beschrijving. Het systeem werd uiteindelijk in een aantal incrementen gerealiseerd door SCRUM-teams met deelnemers van EDSN en Technolution. CERES is het resultaat van cocreatie: een succesvolle manier van samenwerken voor alle partijen.

Veilig en schaalbaar

Eigenaren kunnen snel en eenvoudig hun gegevens invoeren dankzij de gebruiksvriendelijke website van CERES. De ingevoerde informatie is toegankelijk voor de betrokken partijen in de energiemarkt. CERES voldoet aan strenge security-eisen, zodat de privacy van de gebruikers is gewaarborgd. Om een hoge beschikbaarheid en maximale schaalbaarheid te waarborgen, heeft Technolution CERES gebouwd met de cloudoplossingen van Amazon Webservices. Voor de interfaces tussen de verschillende deelsystemen werd gebruikgemaakt van REST API’s. Het systeem zal in de toekomst verder worden ontsloten voor andere belanghebbenden, zoals installatiebedrijven en projectontwikkelaars.

Wilt u meer informatie over innovatie voor uw energievoorziening?