Netbeheer van de toekomst

Technolution Spark en Phase to Phase brengen voor het eerst op grote schaal flexibiliteitsdiensten voor eindgebruikers in de praktijk. Kan de inzet van verschillende flexdiensten de netbelasting werkelijk verlichten? Zijn de resultaten voldoende om netverzwaring te voorkomen? En hoe realiseren we de flexibilisering van elektriciteitsgebruik technisch? Het nieuwe consortium GO-e beproeft voor het eerst in Nederland de gecoördineerde inzet van flexdiensten in meerdere woonwijken en bij een groot distributiecentrum. Het consortium bestaat naast Technolution Spark en Phase to Phase onder meer uit de regionale netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin.

Flexibilisering elektriciteit hét alternatief voor verzwaring elektriciteitsnetten

Flexibeler elektriciteitsgebruik wordt vaak genoemd als alternatief voor netverzwaring. Variaties in het tijdstip of mate van het gebruik, de opwekking of de teruglevering van elektriciteit maken het mogelijk om op piekmomenten het elektriciteitsnet te ontlasten. Met de flexdiensten van GO-e kunnen bedrijven bijvoorbeeld automatisch opgeslagen elektriciteit uit hun wagenpark of heftruckvloot beschikbaar stellen aan hun energieleverancier. Of consumenten kunnen de laadcyclus van de elektrische auto of gebruikscyclus van de warmtepomp aanpassen aan de actuele status van het elektriciteitsnet. De energieleverancier en netbeheerders kunnen zo decentrale energiebronnen beter benutten en de piekbelasting van middenspanningsnetten en laagspanningsnetten verminderen.

Open standaard voor het Home Energy Management System (HEMS)

Technolution Spark ontwerpt met de consortiumpartners de gemeenschappelijke architectuur voor het open en interoperabele ‘Home Energy Management System’ (HEMS). Deze architectuur faciliteert laagdrempelige en betrouwbare communicatie met apparaten in het huishouden voor grootschalige inzet van flexibiliteitsdiensten. De consument bepaalt hierbij hoe, en onder welke omstandigheden apparaten reageren op verzoeken van een dienstverlener, energieleverancier of de netbeheerder.

Congestie op het elektriciteitsnet voortijdig detecteren

Technolution Spark ontwikkelt ook de technologie waarmee het functioneren van het elektriciteitsnet en middenspanningsstations lokaal kan worden gemonitord. Een edge computer in het middenspanningsstation verzamelt en verwerkt alle sensordata. De edge computer detecteert zo voortijdig congestie en kan automatisch actie ondernemen – bijvoorbeeld communiceren met lokaal aangesloten, intelligente apparatuur zoals publieke EV-laadstations, maar ook met de centrale backoffices van de regionale netbeheerders.

Rekenen met flexibel elektriciteitsgebruik

Phase to Phase, onderdeel van Technolution, richt zich op de rekenmodellen voor het berekenen en voorspellen van congestie op het elektriciteitsnet. De modellen worden ingezet voor de ‘live’ bewaking van de netbelasting en het adviseren over een set van maatregelen om een acute congestie te verhelpen. Daarnaast worden de rekenmodellen gebruikt voor simulaties van de impact van gecoördineerde inzet van flexdiensten voor planningsvraagstukken rondom de netcapaciteit.

Home Energy Management Systems HEMS

Flexibel energiegebruik in de praktijk

Het succes van de flexibilisering van energiegebruik hangt uiteraard af van het aantal eindgebruikers dat participeert en de impact die gecoördineerde inzet kan hebben. De eindgebruiker – zowel consument als zakelijke energiegebruiker – staat dus centraal. Daarom test het consortium de techniek in ‘living labs’. Deze bevinden zich in drie woonwijken in Houten, Heeten en Loenen (Veluwe). Een vierde lab wordt gevormd door een distributiecentrum van Albert Heijn. In dit distributiecentrum test het consortium met flexibiliteit van elektrische vrachtwagens.