Entree bij Technolution

Verantwoord ondernemen

Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van onze producten en diensten, waarbij klanttevredenheid, continu verbeteren en verantwoord ondernemen centraal staan. Om onze organisatie goed te beheren en te leiden en om de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren, hanteren wij een aantal belangrijke uitgangspunten; waaronder de Responsible Business Alliance (RBA) of Conduct en onderstaande ISO-normeringen.

RBA Code of Conduct

Onze bedrijfsfilosofie is primair ontwikkeld op basis van waarden en standaarden. Eerlijkheid en respect staan hier aan de basis. Technolution streeft ernaar om volgens de hoogste ethische standaarden te werken, zodat we een gerespecteerde partner zijn en blijven. Wij ondersteunen dan ook de Gedragscode van de Responsible Business Alliance die betrekking heeft op arbeid, gezondheid en veiligheid, en het milieu.

Kwaliteit

Technolution heeft sinds 1998 het ISO 9001-certificaat. Dit certificaat geeft aan dat wij onze organisatie en processen zo hebben ingericht dat deze een beheerste bedrijfsvoering garanderen. Dit verhoogt onze betrouwbaarheid en geeft u duidelijkheid over wat u van ons kunt verwachten. 

Milieu

Het milieu is een aandachtspunt voor ons en daar gaan wij bewust mee om. Deze wetenschap is diep geworteld in zowel de producten als diensten, maar zeker ook in onze organisatie en onze processen. In onze ontwikkelfilosofie worden alle levenscycluskosten meegenomen, waaronder energieverbruik en kosten voor veilige verwijdering. Dankzij ons milieuzorgsysteem zijn wij ISO 14001 gecertificeerd.

Informatiebeveiliging

Naast het bovenstaande nemen we ook maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Zo kunnen wij uw vertrouwen in onze dienstverlening blijven borgen. Daarom hebben wij een gedocumenteerd Information Security Management System geïmplementeerd en zijn wij ISO 27001 gecertificeerd.