Entree-Technolution

CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid

CO₂-Prestatieladder en Duurzaamheid Technolution BV

Met deze pagina van de Technolution B.V. website brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het CO₂-beleid binnen ons bedrijf. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO₂-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO₂-emissiebronnen in kaart gebracht. Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO₂-Prestatieladder stelt voor niveau 5. Technolution B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂ footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

A | INZICHT

Technolution B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO₂-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO₂-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2019 is de CO₂-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

Technolution B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO₂-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Technolution B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Technolution B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment zijn dat de initiatieven https://www.dutchpower.net/en https://dpgouda.nl/deelnemers/.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Technolution B.V.:

Download voorgaande documentatie op de archiefpagina.

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Neem contact met ons op, of kijk op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.skao.nl/).