Technician Connecting the electric wire from solar panels genera

Decentralisatie

Integratie van lokale energiebronnen

De grote toename van lokale energiebronnen stelt nieuwe eisen aan het netwerk, met name aan de uiteinden. Deze decentralisatie creëert nieuwe uitdagingen. Hoe kan de balans op het elektriciteitsnet worden bewaakt en congestie en overbelasting worden voorkomen? Hoe kan eerlijke markttoegang worden gewaarborgd? Gecoördineerde, lokale sturing van vraag en aanbod kan uitkomst bieden.

Architectuur van ecosystemen

Decentralisatie vraagt om oplossingen op lokaal niveau. Huishoudens produceren energie met zonnepanelen. Industriële gebruikers werken steeds vaker met eigen, duurzame energievoorzieningen. Al deze lokale ecosystemen worden gekoppeld aan de energienetten en grijpen op elkaar in, waarbij de effecten lokaal het grootst zijn. Alleen door samen te werken kunnen partijen het lokale net optimaal benutten – niemand kan dat alleen. De beste oplossingen richten zich daarom op een optimale architectuur van ecosystemen met open interfaces tussen de verschillende stakeholders.

Intelligente oplossingen

Op basis van open standaarden ontwikkelt Technolution Spark lokale platformen om ecosystemen te laten samenwerken. Samen met u werken we aan intelligente oplossingen en betrouwbare regelingen voor de decentralisatie van de energieproductie. Bijvoorbeeld lokale smart grids voor intelligente verdeling van vraag en aanbod tussen stakeholders. Met ontwikkeling van smart grids, flexibele energie-interfaces en energiemanagementsystemen helpen wij u om decentrale energievoorzieningen soepel te integreren in het grote geheel.

Het doel is maximale flexibiliteit

Meer flexibiliteit in de energiehuishouding dankzij standaardisering protocollen

Extra energie voor bedrijven

Flexibele oplossing voor extra vermogen door lokale opwekking en opslag

Beter benutten van de netcapaciteit

Kunnen flexoplossingen de energietransitie ondersteunen?

We helpen u graag met uw uitdaging

Neem contact met ons op
Wilbert Prinsen – Director Energy

  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.