Automatisering civiele objecten

Fotografie: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor een groot aantal civiele objecten in ons land: ongeveer 20 verkeerstunnels, 1000 bruggen en 140 sluiscomplexen. Deze objecten worden elke dag gebruikt door grote hoeveelheden verkeer. Zij moeten daarom voldoen aan hoge veiligheidseisen. Rijkswaterstaat legt de eisen voor civiele objecten vast in landelijke standaarden (LTS, LBS).

Een groot deel van de gestelde eisen wordt gerealiseerd met de technische installaties van de objecten, die een veilig gebruik moeten garanderen. Door de hoge veiligheidseisen en het feit dat de meeste civiele objecten op afstand bediend moeten kunnen worden, is de benodigde technologie complex en divers. De benodigde ICT-systemen van civiele objecten gaan meer en meer lijken op volwaardige datacenters.

Complexe systemen

Het is een grote uitdaging om systemen met een dergelijke complexiteit en diversiteit te realiseren en aan te tonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen. Maar nog uitdagender is de vereiste levenscyclus van twintig tot dertig jaar – een lange periode waarbinnen de systemen ook nog eens moeten kunnen groeien en evolueren om te blijven voldoen aan de nieuwste eisen! Het is dan ook niet verwonderlijk dat partijen als Rijkswaterstaat zoeken naar manieren om de technische systemen voor civiele objecten te uniformeren, te standaardiseren en eventueel te centraliseren. Een voorbeeld hiervan zijn de lopende initiatieven voor de ontwikkeling van herinzetbare bouwstenen voor verschillende systeemdelen.

Fotografie: Rijkswaterstaat

Integrale benadering

De grote uitdagingen op het gebied van ontwerp en ontwikkeling, levenscyclus en evolutie vragen om een integrale, conceptuele benadering bij de technische installaties van civiele objecten. Al deze aspecten moeten systeembreed worden meegenomen in het ontwerpproces, zodat het uiteindelijke concept alle aspecten optimaal ondersteunt. In het geval van evolutie tijdens de levenscyclus gaat het dan bijvoorbeeld om de mogelijkheid om systeemdelen op verschillende momenten te vervangen of vernieuwen, zonder aantasting van de integrale functie van het systeem.

Een integrale benadering vereist een zeer brede kennis van verschillende technologieën, netwerkinfrastructuur, ICT- en OT-georiënteerde protocollen, besturingssystemen, platformen, centrale en decentrale applicaties, sensoren en actuatoren. Daarnaast vraagt deze aanpak om de flexibiliteit en expertise om de combinatie van commercieel verkrijgbare systemen en maatwerk subsystemen aan te passen en te smeden tot één systeem dat aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoet. Technolution Move heeft ervaring op al deze technische vlakken. Bovendien hebben wij veel ervaring met opdrachten waar wij als technologie- en systeemintegrator verantwoordelijkheid nemen voor het gehele systeem. De verantwoordelijkheid voor het operationele systeem kunnen wij voor onbepaalde tijd doorzetten.

Engineeringsaanpak

Naast deze kennis en ervaring is het cruciaal om een gestructureerde engineeringsaanpak te volgen in het ontwerpproces (systems engineering). Alleen dan is het mogelijk om te borgen dat specifieke aspecten systeembreed vertegenwoordigd zijn in het ontwerp. Technolution heeft ruime ervaring met gestructureerde systems engineering. Dit passen we niet alleen toe bij het ontwerpen van systeemdelen voor civiele objecten, maar ook bij de ontwikkeling van complexe industriële apparatuur, zoals elektronenmicroscopen en analyse-apparatuur voor de kwaliteitscontrole van microprocessoren.

Flexibel SCADA-systeem

Bediening, bewaking en besturing zijn cruciaal bij de automatisering van civiele objecten. Technolution heeft hiervoor een flexibel SCADA-platform ontwikkeld dat aansluit op de landelijke standaarden van Rijkswaterstaat. Dit systeem past naadloos in de hierboven beschreven integrale aanpak. Het is operationeel in de nieuwe Gaasperdammertunnel en zal ook voor de Maasdeltatunnel en Hollandtunnel ingezet gaan worden.

Contactformulier Automatisering civiele objecten

  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.