Over Technolution Move

De mobiliteitsoplossingen van Technolution Move zijn altijd gebaseerd op grondige kennis van het domein, opgedaan in meer dan twintig jaar werken in deze sector. Wij streven naar de integratie van inhoudelijke, mobiliteits- en verkeerskundige kennis met diepgaande technische expertise – ook uit andere sectoren dan mobiliteit. Daarom werken wij het liefst nauw met u samen in een co-creatiemodel. We denken mee op verschillende niveaus (visionair, beleid, strategisch en tactisch) en kijken daardoor verder dan alleen de technische oplossing. Zo kunnen we u ook assisteren in uw digitale transformatie.

Bij de ontwikkeling van oplossingen voor uw mobiliteitsvraagstukken combineren wij oog voor detail met een brede blik op uw gehele civiel-infrastructurele netwerk. Elke locatie is immers uniek, of het nu gaat om een verkeersregelinstallatie bij een enkelvoudig kruispunt, of een gloednieuwe tunnel voorzien van de modernste besturingssystemen. Maar elke locatie is ook onderdeel van het gehele verkeerssysteem, en elk deelsysteem moet functioneren binnen het geheel van alle verbonden systemen. De technische oplossing die wij realiseren is veilig, robuust en functioneel. Ze doet wat ze moet doen. Daar kunt u op rekenen.

Uw situatie staat centraal! Dat begint al met onze aanbieding, die wij optimaal afstemmen op uw vraagstelling. Daarbij zult u merken dat onze producten en diensten flexibel zijn en volledig worden aangepast op uw specifieke wensen. Onze systemen zijn gebaseerd op open interfaces en sluiten soepel aan op uw bestaande technologische basis.

Daarnaast ontwikkelen wij zelfstandig innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken. Zoals een sensor die op basis van machine learning (Artificial Intelligence) verplaatsingspatronen door een stad kan herkennen. En bijvoorbeeld ook fietsers en voetgangers kan tellen en reisafstanden van fietsers kan berekenen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen doen?