Op de hoogste trede van
de CO2-Prestatieladder

Als eerste middelgrote ICT-bedrijf hebben wij de hoogste trede op de CO2-Prestatieladder bereikt. Technolution is daarmee een koploper in de ICT-sector. Door een reductie van meer dan 500 ton CO2 in 2020, stegen we in één jaar tijd maar liefst twee niveaus op de ladder!

CO2-reductie in klantprojecten

Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder vraagt bedrijven om niet alleen naar de eigen organisatie te kijken, maar ook naar de overige aspecten van de bedrijfsketen, waaronder de activiteiten voor klanten. Voor klanten in onder meer mobiliteit, infrastructuur en energie zien we kansen om substantiële CO2-reductie te realiseren. We ontwikkelen bijvoorbeeld systemen die de doorstroom van binnenvaartschepen in de Nederlandse wateren versoepelen, waardoor schepen minder wachttijden voor bruggen en sluizen ondervinden. Bovendien heeft het wegverkeer minder last van stilstand. Voor de energiesector realiseren we innovatieve oplossingen voor de energietransitie en de efficiënte benutting van duurzame energiebronnen zoals wind en zon. Deze oplossingen leveren een grote bijdrage aan de CO2-reductie door Technolutions klanten.

Reactie Jan van der Wel, CEO van Technolution:

Jan van der Wel van Technolution vindt een ambitieus milieubeleid cruciaal. “Milieubeleid is niet iets wat je er even bij doet. Ik weet zeker dat technologiebedrijven als Technolution een grote rol zullen spelen bij de verdere verduurzaming van de economie. Daarom is dit een belangrijke certificering voor ons. Met de CO2-Prestatieladder kijken we niet alleen naar onze eigen organisatie, maar ook naar wat we kunnen bereiken in het domein van de opdrachtgever. Ik ben trots dat we niveau 5 hebben gehaald. Nu is het zaak om het momentum vast te houden en actief te blijven werken aan de verkleining van onze CO2-voetafdruk.”

Gijs Termeer, projectleider van de SKAO: “De SKAO feliciteert Technolution met het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering.”

“Naast Technolution onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2-Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie.”

Concrete maatregelen voor CO2-reductie

We zullen onze doelstellingen voor CO2-reductie realiseren met concrete maatregelen. Er zijn kwantitatieve ketenanalyses uitgevoerd om de CO2-reductie van activiteiten voor en met opdrachtgevers te maximaliseren. In samenwerking met Rijkswaterstaat is de doelstelling bijvoorbeeld om door inzet van beslissingssoftware 16 ton CO2 te besparen in 2024 ten opzichte van 2019. Intern werken we aan het terugdringen van het brandstofverbruik van het wagenpark door reizen te reduceren en door over te gaan op elektrisch rijden. De parkeergarage van ons hoofdkantoor wordt hiervoor voorzien van veertien laadpunten. Daarnaast zijn we overgestapt op 100% Nederlandse groene stroom en beperken we het aantal vliegreizen. Desktopcomputers vervangen we door energiezuinige laptops.

Technolution blijft actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de CO2-uitstoot te beperken. We zullen de deelname aan de CO2-Prestatieladder actief uitdragen en periodiek communiceren over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Lees meer over ons beleid voor verantwoord ondernemen en duurzaamheid