Aqueduct called "Gouwe Aquaduct" near Gouda, Holland.

Technolution Move

De wereld van mobiliteit is voortdurend in beweging. De maatschappij zoekt naar duurzame oplossingen voor de toenemende druk op de infrastructuur. De uitdagingen zijn groot. Verkeer is een complex, geïntegreerd systeem waarin alle modaliteiten elkaar beïnvloeden. De groei van de scheepvaart heeft gevolgen voor het autoverkeer. De nadruk op leefbaarheid in binnensteden leidt tot het weren van gemotoriseerd verkeer ten gunste van fietsers en voetgangers. De doorstroming op snelwegen is een voortdurend punt van aandacht. Netwerkbreed, visionair denken is nodig – maar wel rekening houdend met de eigenschappen van elke betrokken locatie en ieder type weggebruiker!

Uw mobiliteitsvraagstuk is onze uitdaging. Samen met u gaan wij deze uitdaging aan en realiseren wij intelligente mobiliteitsoplossingen die gericht zijn op het informeren van verkeersdeelnemers en het regelen en managen van het verkeer. Oplossingen die 24 uur per dag, 7 dagen per week werken. Desgewenst denken wij met u mee op visionair, beleids-, strategisch en tactisch niveau. Wij kunnen kennis bieden van verkeerskunde, beleid en operationele verkeersmanagement, maar ook van privacy en security. Vanuit een duidelijke visie op het grotere geheel creëren we robuuste en betrouwbare oplossingen, die tegelijkertijd flexibel en open zijn. Zo hebt u de garantie dat onze oplossingen daadwerkelijk helpen om uw mobiliteitsvraagstuk te beheersen. Wij helpen u vooruit!

Verkeersmanagement

Nederland is een koploper in verkeersmanagement. Als het aan Technolution Move ligt, blijft dat zo. Wij ondersteunen gemeentes, provincies, nationale (vaar)wegbeheerders en andere partijen bij het regelen en managen van het verkeer. Onder meer met MobiMaestro, het meest gebruikte verkeersmanagementplatform in Nederland, maar met veel meer dan dat. Wij denken graag met u mee over uw ambities voor mobiliteit.

Scheepvaart verkeersmanagement

Een groot deel van het goederentransport gaat over het water. Tegelijkertijd is het water een plek waar mensen varend recreëren. Scheepvaartverkeersinformatie en -management is dan ook cruciaal op de Nederlandse en Europese binnenwateren. Hoe voorkomt u bijvoorbeeld lange wachttijden voor schepen bij bruggen en sluizen? Op welke manier bevordert u een soepele doorstroming op het water? Vragen waar wij bij Technolution antwoord op kunnen geven. Wij creëren efficiënte oplossingen die scheepvaart, verkeersinformatie, verkeersmanagement en de aansturing van infrastructurele kunstwerken op een ingenieuze manier bij elkaar brengen.

Centrales

Naast binnensteden worden onder meer ook wegen, havens en civiele objecten (tunnels, bruggen, sluizen en stuwen) geobserveerd en bestuurd vanuit centrales. Complexe, geïntegreerde systemen ondersteunen de operators bij hun werk. Technolution Move biedt u niet alleen diepgaande technologische kennis voor de afhandeling van beeldsignalen en de besturing van alle datastromen in de geïntegreerde centrale. Wij helpen u ook bij de uitbouw, de integratie en de uitrol van nieuwe, data-gerelateerde oplossingen. Bijvoorbeeld door binnen één centrale meerdere domeinen en beheergebieden met elkaar te verbinden, of door meerdere verkeerscentrales aan elkaar te koppelen.

Automatisering civiele objecten

Civiele objecten zoals tunnels, bruggen en sluizen worden meer en meer uitgerust met technische installaties. Deze installaties vergroten de veiligheid in het gebruik van de objecten of maken bediening op afstand mogelijk. Deze civiele objecten beschikken daardoor steeds vaker over een complexe ICT-infrastructuur met veel verschillende applicaties voor bewaking, bediening en besturing. Het uiteindelijke doel van al deze installaties is maximale veiligheid voor de (vaar)weggebruikers. De complexe combinatie van IT- en OT-systemen van civiele objecten vraagt om een geïntegreerde, doordachte aanpak bij ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van de automatisering. Met andere woorden: een Technolution-aanpak. Wij zijn in staat om het integrale concept van civiele objecten te overzien en hiervoor adequate automatiseringsoplossingen te realiseren en te implementeren. Bovendien nemen wij graag verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van deze systemen.