Copenhagen

Intelligente verkeersoplossingen voor CO2-neutraal Kopenhagen

Met de implementatie van het ambitieuze CPH Climate Plan 2025 wil Kopenhagen in 2025 volledig CO2-neutraal zijn. Mobiliteit is een van de domeinen die bijdragen aan deze ambitie door intelligente verkeersoplossingen. Technolution Move werkt sinds 2015 samen met de stad. Deze langdurige samenwerking laat zien dat veel bereikt kan worden door gebruik te maken van intelligente verkeersoplossingen.

Data-gestuurd verkeersmanagement

De doorstroming van het verkeer op de corridors rond de stad is verbeterd dankzij optimalisatie van verkeersregelingen. Gps-gebaseerde systemen in voertuigen leveren nauwkeurige data op over de snelheid en positie van de voertuigen. Deze Floating Car Data gebruiken we om knelpunten in het verkeer in real time te presenteren in MobiMaestro, het centrale verkeersmanagementplatform van de stad. Hiermee kan de verkeerscentrale direct inspelen op veranderende verkeerssituaties door de verkeersregeling automatisch of handmatig aan te passen. Deze optimalisatie zorgt voor betere doorstroming, kortere reistijden en minder uitstoot.

Ruim baan voor fietsers

Kopenhagen is een fietsvriendelijke stad en het verder promoten van fietsgebruik is een van de pijlers van het klimaatplan. Om het drukke fietsverkeer in goede banen te leiden, krijgen fietsers dynamische reisadviezen via digitale informatieborden (Variable Message Signs) die langs belangrijke fietsroutes zijn geplaatst. Deze VMS’en zijn speciaal voor fietsers en fietspaden ontwikkeld en hebben veel internationale aandacht gekregen. Ze worden aangestuurd vanuit MobiMaestro. Om het fietsverkeer verder te stimuleren worden de aantallen fietsers in het centrum en het reistijdverschil met de auto ook getoond op de VMS’en.

Een soepele doorstroming van fietsers in de stad voorkomt opstoppingen en onveilige situaties. De simulator BikeSim geeft op basis van realtimedata van verkeersregelinstallaties en sensorgegevens een nauwkeurige benadering van de actuele situatie op fietsroutes. Doordat BikeSim is geïntegreerd in MobiMaestro, kunnen verkeersmanagers op basis van deze data de verkeerslichten aanpassen ten gunste van fietsers. Zo worden opstoppingen verholpen en aanwijzingen op de VMS’en direct aangepast.

Eco-driving met GreenCatch

Technolution Move en de stad Kopenhagen zijn beiden deelnemers in C-Mobile, het consortium dat C-ITS-oplossingen implementeert in verschillende regio’s en steden. Een voorbeeld hiervan is de GreenCatch-app, die wij voor Kopenhagen hebben ontwikkeld voor betere doorstroming en lagere milieubelasting (eco-driving). Gebruikers van de app krijgen onderweg snelheidsadviezen, zodat ze minder vaak stil hoeven te staan voor verkeerslichten. De app weet wanneer de lichten op groen springen en geeft de gebruiker een adviessnelheid. Houdt de gebruiker zich daaraan, dan heeft hij of zij groen bij het volgende verkeerslicht. GreenCatch is geschikt voor personenauto’s, vrachtauto’s, openbaar vervoer en fietsers.

Groene projecten met Gate 21

De inspanningen voor minder CO2-uitstoot blijven niet beperkt tot de stad Kopenhagen. Bedrijven, regionale besturen, gemeenten en kennisinstituten in de regio rond de stad werken in het samenwerkingsverband Gate 21 aan een groenere samenleving. Technolution Move voert voor Gate 21 verschillende ‘proof of concept’-projecten uit. In één van deze projecten worden bestaande verkeerslichtsystemen aangestuurd vanuit MobiMaestro om zo de doorstroming te verbeteren en stilstaand verkeer te voorkomen. Met een andere proof of concept voor Gate 21 zullen we onderzoeken of het mogelijk is om ov-bussen in de stad Kopenhagen voorrang te geven op kruispunten met verkeerslichten. Het ov wordt daardoor een aantrekkelijker alternatief voor reizen door de stad.

Intelligente straatverlichting

Kopenhagen heeft een pilot uitgevoerd waarbij de straatverlichting ’s nachts werd teruggebracht naar half vermogen om energie te besparen. Op vijf kruispunten in Kopenhagen detecteerden sensoren wanneer er voetgangers of fietsers aankwamen. Op dat moment werd de verlichting naar volle sterkte teruggebracht. Technolution Move ontwikkelde de benodigde software voor de pilot.

Interactie met bewoners

De uitvoering van het klimaatplan ligt goed op koers. De einddoelen kunnen echter alleen worden gehaald wanneer de inwoners en gebruikers van de stad actief meedoen, door bijvoorbeeld nog vaker de fiets of het openbaar vervoer te nemen en bewuster met energie om te gaan. Kopenhagen biedt iedereen de tools en de informatie die nodig zijn om de stad CO2-neutraal te maken in 2025. Met heldere communicatie en levendige interactie met de inwoners wil de stad ervoor zorgen dat het project daadwerkelijk een gezamenlijke inspanning wordt.

Samen met Deense partners

Voor bovenstaande projecten werkte Technolution Move samen met de stad Kopenhagen en verschillende Deense partners, zoals Hermes Traffic Intelligence, Jesper K Thomsen, COWI, V!gør, InfraTeam en ITS Teknik. Hiermee wordt innovatieve kracht gekoppeld aan lokale kennis.

Gerelateerde informatie

MobiMaestro

Netwerkbreed datagedreven verkeersmanagement

Verkeerscentrales

Oplossingen voor verkeerscentrales

Verkeersmanagement

Lees meer over onze expertise op het gebied van verkeersmanagement

Direct antwoord op uw vraag?
We zijn er voor u.