Copenhagen_traffic

Vlotter en schoner verkeer door Smart City-oplossing

De Vallensbaek Torvevej is een weg in een buitenwijk van Kopenhagen met negen kruispunten met verkeerslichten. Het is een belangrijke verkeerscorridor en vroeger was er in de avondspits elke dag file. Maar nu heeft Technolution Move intelligente verkeerslichten geïmplementeerd waarbij realtime-gps-data wordt gebruikt om het verkeer op een centraal kruispunt van het weggedeelte te regelen. Het resultaat? De gemiddelde snelheid is met 18% gestegen, vertraging met 21% gedaald en de jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,5 ton verminderd.

Een succesvolle Smart City proof of concept

Het Vallensbaek Torvevej-project is een proof of concept geïnitieerd door Gate 21, een organisatie die samenwerking bevordert om de groene transitie te verwezenlijken. In Gate 21 werken lokale en regionale overheden samen om Smart City-oplossingen te vinden voor de uitdagingen die de energietransitie, groene mobiliteit en de circulaire economie met zich meebrengen. Betere verkeersdoorstroming met minder vertraging en uitstoot is een van de doelstellingen. Voor Technolution Move was het Vallensbaek Torvevej-project een uitstekende proof of concept om onze Smart City-aanpak van verkeersmanagement te laten zien.

Hoe werkt het? Gps-systemen zoals navigatiesystemen worden constant gemonitord om locaties en snelheden in te winnen. Deze trackingdata heet Floating Car Data of FCD. Zodra de FCD van de Vallensbaek Torvevej is ingevoerd in ons verkeersmanagementplatform MobiMaestro, kan het verkeer op de weg worden geanalyseerd. Op grond van deze analyse stuurt MobiMaestro automatisch instructies naar de verkeerslichten om langer groen te geven als het verkeer langzamer gaat rijden, zodat de file kan oplossen. Op deze manier wordt de verkeersdoorstroming geoptimaliseerd.

Vroeger hadden de verkeerslichten aparte regelingen voor groen en rood al naar gelang het tijdstip. Nu passen de verkeerslichten zich constant aan aan de intensiteit en de snelheid van het verkeer op de weg. Deze dynamische aanpak is heel effectief gebleken, zoals de verbeteringen op het gebied van snelheid, vertragingen en CO2-uitstoot laten zien.

Uitbreiding naar andere kruispunten

Technolution Move test de FCD-oplossing momenteel uit op vier andere kruispunten in Vallensbaek. Andere gemeentes in Denemarken voeren bovendien tests uit, in Tårnby op zes kruispunten en in Albertslund op drie. Deze gemeentes verwachten dat deze oplossing zal helpen hun doelstellingen te verwezenlijken door de bestaande wegcapaciteit optimaal te benutten.

”Onze oplossing voor Vallensbaek Torvevej laat zien dat je ver kunt komen met de bestaande infrastructuur en intelligent gebruik van data. De voordelen zijn groot, zowel voor automobilisten als voor het milieu. Daarom hebben we besloten om een stapje verder te gaan en de oplossing op te schalen naar andere wegbeheerders, zodat zij er ook van kunnen profiteren.”

Gerelateerde informatie

MobiMaestro

Netwerkbreed, datagedreven verkeersmanagement

Verkeersmanagement

Verkeersmanagement expertise

Intelligente buswisselstrook in Gävle, Zweden

Dynamische buswisselstrook is in beide richtingen te gebruiken

Direct antwoord op uw vraag?
We zijn er voor u.