Verkeersmanagement

CREON ultimate 24/7 workspaces.
Fotografie: Norbert van Onna.

Technolution Move ondersteunt u met grote kennis en ervaring op het gebied van verkeersmanagement. Het beste bewijs hiervoor is MobiMaestro, het meest gebruikte platform voor verkeersmanagement in Nederland. Wij breiden dit modulaire systeem voortdurend uit met nieuwe modules en functionaliteiten. Ons uitgangspunt bij verkeersmanagement is altijd: aandacht voor elke specifieke locatie en voor iedere modaliteit, met een brede blik op het verkeersnetwerk als geheel.

Aandacht voor elke locatie

Als het gaat om verkeersmanagement is elke locatie uniek. Elk kruispunt, iedere brug en tunnel in uw beheergebied heeft specifieke eigenschappen, waar uw verkeersmanagementsysteem rekening mee moet houden. Daarom geven de oplossingen voor verkeersmanagement van Technolution Move u veel flexibiliteit in de manier waarop u elke locatie kunt managen. Onze systemen hebben een open architectuur en kunnen communiceren met vrijwel alle wegkantsystemen en databases. Hierdoor kunt u voor elke locatie altijd een optimale oplossing inregelen.

Aandacht voor iedere modaliteit

Elke verkeersmodaliteit vraagt om een specifieke aanpak. Verkeersmanagement gaat over autoverkeer, maar ook over fietsers, schepen, openbaar vervoer, voetgangers en alle andere verkeersdeelnemers. Wij ontwikkelen oplossingen die nadrukkelijk rekening houden met de verschillende modaliteiten in uw regio en met de manieren waarop deze elkaar beïnvloeden.

Brede blik

Het verkeer in uw regio of stad is een netwerk waarvan alle elementen elkaar beïnvloeden. Daarom geven onze oplossingen u, naast optimale controle op elke locatie, een helder overzicht van uw hele gebied. Dankzij deze brede blik krijgen verkeersmanagers duidelijke informatie en zien zij direct waar zij moeten ingrijpen. Waar mogelijk kunnen zij werken met scenario’s en regels die het beheer van hun gebied sterk vereenvoudigen.

Verkeersmanagement dat werkt

Verkeersmanagement heeft pas waarde als het daadwerkelijk effectief is. Als u werkt met de oplossingen van Technolution Move, weet u zeker dat u beschikt over oplossingen die doen wat ze moeten doen. Of het nu gaat om verkeersmanagement, scheepvaartverkeersmanagement, evenementmanagement of zuiver maatwerk. Samen met u werken wij aan de verbetering en optimalisering van de doorstroming van al het verkeer in uw verkeersregio!