IoT-smart-city

Smart City IoT Platform

De stap naar slimme oplossingen

Slimme oplossingen introduceren begint met meten en inwinnen van data om de fenomenen om ons heen goed te kunnen begrijpen. Fenomenen die invloed hebben op onze mobiliteit, op de efficiëntie van het elektriciteitsaanbod op het netwerk en op hoe het leven op aarde zich ontwikkelt. Fenomenen die ook bepalen hoe veilig of comfortabel we ons voelen. Een echt slimme oplossing betekent dat zulke fenomenen op data-gestuurde wijze worden gereguleerd. Het groeiende verband tussen meten en aanpassen van de producten die we creëren maakt dit allemaal mogelijk. Welkom in de wereld van slimme oplossingen, een wereld die gefaciliteerd wordt door het Internet of Things (IoT)!

Wat kan Technolution u bieden? Wij kunnen u helpen uw ambitie om een onderscheidende speler te worden in een slimme wereld te verwezenlijken, en wel door:

  • ons Central IoT Platform, as-a-service of geïnstalleerd in uw organisatie, waarmee u optimaal gebruik kunt maken van de synergiën die voortvloeien uit het delen en uitwisselen van data en het afstemmen van configuraties op huidige eisen;
  • directe toegang te bieden tot externe expertise over hoe deze centrale technologie het beste gebruikt kan worden en hoe zij in de loop van de tijd up-to-date en relevant gehouden kan worden;
  • u de mogelijkheid te bieden een vitaal ecosysteem van gebruikers en andere stakeholders voor het platform te vinden dat u kan helpen steeds meer verbonden, opener en innovatiever te worden.

Central IoT Platform

Het Central IoT Platform is een component dat een cruciale plaats inneemt in het IoT-netwerk. Zo’n platform installeren is een eerste stap naar slimme oplossingen voor steden, fabrieken, productie- en opslagruimtes of kassen.

Graag leggen wij de ins en outs van ons Central IoT Platform-as-a-Service aan u uit. Globaal gesproken bestaat het Central IoT Platform uit vier hoofdmodules: een User Interfaces-module, een Application Manager, een Core Platform en een Hosting Environment-module met API’s naar apparaten en applicaties (de ‘things’ in IoT).

Figuur 1: Central IoT Platform

De User Interfaces-module bestaat uit een serie web- en native applicaties die apparaten, data, diensten en useraccounts beheert, inclusief alle toegangsrechten. De ontwikkeling van deze module is sterk agile en wordt bepaald door klantbehoeften, nieuwe usecases en nieuwe mogelijkheden in het Central IoT Platform.

De Application Manager is de hostingomgeving voor businessapplicaties. Hij faciliteert koppelingen tussen externe apparaten/edges, de interne verwerking op de IoT core en de andere stakeholders. De ontwikkeling van de Application Manager wordt vooral voortgestuwd door externe trends, ontwikkelprojecten en usecases.

De IoT Core-module is de kern van het Central IoT Platform. Hij bestaat uit een dunne middlewarelaag die de basistechnologie bevat voor realtimedataverwerking, -brokering en -opslag. Deze laag functioneert als een multilateraal netwerkplatform dat alle gebruikers en data-gestuurde diensten verbindt met de data en de apparaten, en wel op een manier die de privacy respecteert en de veiligheid garandeert. De ontwikkeling van deze module verloopt volgens een releaseprocesplanning die afgestemd is op technologische trends, vooruitgang en innovatie, en is minder georiënteerd op specifieke usecases of projecten van klanten.

De Hosting module staat ervoor in dat het Central IoT Platform rond de klok werkt, volgens het afgesproken dienstverleningsniveau.

De interne basistechnologie

Ons platform bestaat uit kleinere, open-sourcecomponenten die samen een volwaardig Central IoT Platform vormen dat aan alle behoeften van uw stad, provincie of bedrijf kan voldoen. Het Central IoT Platform wordt ingebed in uw context door het aan te sluiten op alle apparaten en applicaties die u al heeft of die u nog in de planning hebt staan.

Het sterk modulaire ontwerp van ons Central IoT Platform heeft het competitieve voordeel dat er voor elk component een zeer korte ontwikkeltijd nodig is, op basis van de roadmapdrivers voor elke module. Hierdoor hebben we de vrijheid om verschillende how-to-modellen te kiezen voor de technologieplanning (roadmap) en ontwikkeling van deze platformmodules.

Figuur 2: Ons Central IoT Platform

Geschikt voor elke vorm van dataverspreiding

Data kan gestructureerd zijn of ongestructureerd, gelijkmatig of in batches beschikbaar komen, onregelmatig aangeleverd worden of in real time met hoge frequentie, kan bestaan uit meetdata of controlesignalen en kan neutraal zijn of privacygevoelig. Anders gezegd: data is er in allerlei vormen en maten en de onderliggende gebruikersbehoeften zijn zeer divers. Ons Central IoT Platform is zo opgezet dat het alle gevallen aankan, inclusief de bijbehorende veiligheids- en latencyvereisten.

Lifecycle en evolutie

Grote kans dat een Central IoT Platform dat een breed scala aan diensten en oplossingen kan koppelen door het delen en uitwisselen van data op den duur een missiekritisch platform wordt in veel organisaties. Dit betekent dat de automatiseringsfuncties van zo’n platform op langere termijn gegarandeerd moeten zijn: tien tot twintig jaar, zo niet langer. Voor zulke periodes is lifecyclemanagement van het platform en de onderdelen onmisbaar. Het vereist ook een platform dat in de loop van de tijd kan evolueren, zodat bestaande en nieuwe slimme oplossingen opgenomen kunnen blijven worden.

Een van dingen waar we in het leven zeker van kunnen zijn is dat er over twintig of dertig jaar betere technologieën zullen zijn voor de diverse onderdelen en interfaces, en dat de eisen op het gebied van beschikbaarheid, veiligheid en privacy strenger zullen zijn. Bovendien zullen nieuwe gebruikersbehoeften en maatschappelijke debatten onvermijdelijk nieuwe eisen stellen. Eén voorbeeld is het huidige debat over de inclusiviteit van data en algoritmes, die de gebruikers, werknemers of burgers in al hun diversiteit moeten vertegenwoordigen.

Wat ook wel zeker is, is dat de dingen die aangekoppeld zullen worden verder zullen evolueren gedurende de periode waarin de Central IoT Platform operationeel is. We leven nu eenmaal in een wereld waarin we onze troeven blijven automatiseren zodat het uiteindelijk autonome actoren worden.

Het architectonisch ontwerp dat wij gekozen hebben maakt het mogelijk om op al deze ontwikkelingen in te spelen en om individuele functies te vernieuwen zonder dat dit impact heeft op de rest van het platform. Deze evolutie bouwt voort op onze roadmap die richting geeft aan de doorontwikkeling van ons IoT Platform. Deze roadmap is gebaat bij nauwe samenwerking met onze klanten, met de gebruikers en potentiële gebruikers van het Central IoT Platform en van alle data die over dit platform stroomt.

Laten we praten over IoT platform

en ontdek hoe we u kunnen helpen
Paul van Koningsbruggen – Director Mobility
  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.