Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem

Schippers in binnen- en buitenland melden reis- en ladingsinformatie aan de vaarwegbeheerders met het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (BICS). Gegevens over onder meer de lading, route en aantal personen aan boord worden elektronisch uitgewisseld. Hiermee kan Rijkswaterstaat de vaarwegen beheren en snel handelen in geval van nood. De communicatie verloopt via beveiligde elektronische verbindingen. Zakelijke en privacygevoelige informatie is volledig afgeschermd. Technolution Move heeft BICS ontwikkeld voor Rijkswaterstaat.

BICS – Goederen

BICS heeft een lange geschiedenis. Wij hebben het systeem in 1996 voor het eerst opgeleverd; het verving al snel de traditionele meldingen via de marifoon. In 2014 heeft Technolution Move BICS volledig vernieuwd en klaargemaakt voor actuele communicatiemiddelen. Daarbij hebben we het systeem zo ingericht dat het eenvoudig kan worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.

BICS is zeer succesvol en is uitgegroeid tot dé Europese standaard in elektronisch melden. Het is daarom ook meertalig gemaakt. Van Rotterdam tot aan de Zwarte Zee kan BICS gebruikt worden voor het aanmelden van reis-, lading- en andere gegevens, afhankelijk van de vereisten van de vaarwegbeheerder.