Blauwe Golf Verbindend

Het webportaal Blauwe Golf Verbindend (BGV) verzamelt en verspreidt realtime informatie over actuele en geplande brugopeningen. Daarnaast toont het systeem de beschikbaarheid van ligplaatsen in de havens van Amsterdam en Rotterdam. Met de gegevens uit het webportaal kunnen navigatiesystemen op de weg en op het water rekening houden met brugopeningen en kunnen schippers eenvoudig vrije ligplaatsen vinden in de haven. BGV is ontwikkeld door Technolution Move en wordt continu verder uitgebreid.

Beter Benutten op het water

BGV biedt schippers waardevolle ondersteuning bij hun werk. Zij krijgen direct inzicht in de actuele en geplande openingen van bruggen. Door hun snelheid hierop aan te passen voorkomen zij onnodig stilliggen. Zo besparen zij tijd, brandstof en geld. Wanneer een schip de haven nadert, tonen apps met behulp van data uit BGV welke aanlegplaatsen vrij zijn. De schipper hoeft niet te zoeken naar een ligplaats en verplaatsingen achteraf zijn niet nodig. Verkeersposten, havens en verladers combineren de informatie uit BGV met realtime informatie over de locatie, richting en snelheid van schepen voor een optimale afstemming. Ook dit draagt bij aan een efficiënter logistiek proces.

Data uit vele bronnen

Het webportaal BGV is een ‘databus’ waarin wij data uit vele bronnen hebben gecombineerd zodat er één samenhangende gegevensstroom ontstaat. Er liggen koppelingen met bestaande systemen, zoals FIS (Vaarweginformatie), NDW (Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens), systemen van de provincies Noord- en Zuid-Holland en regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Van de provincie Zuid-Holland ontvangt BGV sensorinformatie over de status van bruggen. De beheersystemen van de havens van Amsterdam en Rotterdam geven via BLIS (Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem) informatie over de bezetting van aanlegplaatsen. Alle informatie wordt verrijkt, gebundeld en inzichtelijk gemaakt in BGV en via de NDW beschikbaar gesteld aan elke geïnteresseerde afnemer.

Technolution Move werkt voortdurend aan de uitbreiding van de gegevensbronnen van BGV. Er worden regelmatig nieuwe bruggen en sluizen aan het webportaal toegevoegd. Naast Amsterdam en Rotterdam zal ook Rijkswaterstaat informatie over ligplaatsen beschikbaar stellen.

Ook betere doorstroming op de weg

De BGV-gegevens over brugopeningen komen ook beschikbaar in ons verkeersmanagementplatform MobiMaestro. Op die manier levert BGV ook een bijdrage aan een betere doorstroming van het verkeer op de weg. Brugopeningen kunnen in de toekomst op elkaar worden afgestemd, zodat de overlast voor het wegverkeer geminimaliseerd wordt. Via route-informatiepanelen worden de openingen gecommuniceerd aan weggebruikers, zodat zij zo nodig hun route kunnen aanpassen. Aanwijzingen voor de scheepvaart, bijvoorbeeld over komende brugopeningen, zullen via digitale informatiepanelen langs de waterkant aan schepen worden gecommuniceerd.

Dit project wordt door Technolution Move uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de vlag van het ‘Beter Benutten’-programma, in samenwerking met de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Port of Rotterdam en Port of Amsterdam.