Fairway Information Services

Het Fairway Information Services (FIS) systeem is de toegangspoort tot de centrale bron van informatie voor de scheepvaart. Technolution Move ontwikkelde FIS voor Rijkswaterstaat. FIS is in feite een universeel dashboard waarop alle nautische gegevens beschikbaar komen en via persoonlijke profielen doorgegeven worden. Het systeem brengt hiervoor informatie uit vele applicaties (zoals het Brug Management Systeem) bij elkaar. De rijke informatie in het FIS zorgt ervoor dat beroeps- en recreatievaartuigen efficiënter kunnen navigeren, communiceren en sneller hun doel bereiken.

River information services

De Europese Unie heeft richtlijnen voor de River Information Services (RIS) opgesteld ter ondersteuning van het vervoer over de binnenwateren. Deze richtlijn vormt een raamwerk voor het verspreiden van geharmoniseerde scheepvaartinformatie binnen de Europese Unie. Hierdoor wordt het mogelijk om door heel Europa op dezelfde manier route- en vaarweginformatie te verkrijgen. Dit zorgt voor een verbetering van de veiligheid, de efficiëntie en de milieuvriendelijkheid van transport en vervoer over water. FIS is de Nederlandse inbreng voor deze richtlijn.

FIS verbetert de voorspelbaarheid van reizen over de Nederlandse vaarwegen. Hierdoor kan er efficiënter gevaren worden en is er betere communicatie tussen het schip en de wal, zodat schippers sneller en milieubewuster naar hun bestemming kunnen varen.

Integratie van meerdere applicaties

De informatie in FIS is afkomstig uit veel verschillende bronnen, waarvan de meeste ook door Technolution Move zijn ontwikkeld. Voor ons was de integratie van de informatie uit deze systemen in FIS een logische stap, die een grote verrijking betekende voor de scheepvaart. Samen met Rijkswaterstaat werken wij voortdurend aan de verdere uitbouw en verbetering van FIS. Zo hebben wij onlangs de website volledig vernieuwd, waardoor deze nu zowel op pc’s als op mobiele apparaten optimale functionaliteit biedt voor schippers.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken: