Brugopening Voorspeller

Automobilisten die van Spijkenisse naar Rotterdam willen of vice versa, moeten de Oude Maas oversteken. Dat kunnen zij doen via de Spijkenisserbrug, de Botlekbrug of de Botlektunnel. Omdat de bruggen soms openstaan voor scheepvaartverkeer, geven veel automobilisten in de spits de voorkeur aan de Botlektunnel. Daardoor ontstaat vaak file in de tunnel, zelfs als beide bruggen wel beschikbaar zijn. De Brugopening Voorspeller (BOV) informeert automobilisten via dynamische routepanelen over verwachte brugopeningen. Hierdoor kunnen zij een geïnformeerde routekeuze maken.

Betrouwbare voorspelling

Een brug is een plek waar wegverkeer en scheepvaartverkeer samenkomen. Een geopende brug kan veel vertraging veroorzaken voor auto’s vanuit en naar Spijkenisse – twintig minuten is geen uitzondering. Anderzijds mag het scheepvaartverkeer hier niet stil blijven liggen; de brug gaat open als dat nodig is voor de scheepvaart. De BOV geeft automobilisten relevante informatie, zodat zij gebruik kunnen maken van de bruggen als dat mogelijk is en niet altijd voor de tunnel kiezen.

Er zijn meerdere vaarroutes in de regio. Van sommige schepen is niet vooraf bekend welke route zij zullen kiezen. Andere schepen kunnen niet met zekerheid geïdentificeerd worden, waardoor het systeem de hoogte van het schip niet kan vaststellen – en dat is nodig om te bepalen of de brug geopend moet worden. Toch hebben de voorspellingen van de BOV een nauwkeurigheid van 99%, meer dan voldoende om automobilisten betrouwbaar te kunnen informeren. Omdat de BOV werkt met voorspellingen, kan het systeem automobilisten bovendien tijdig informeren. Deze taak kan niet door brugbedienaren worden uitgevoerd,omdat zij pas geactiveerd worden als de schepen al te dicht bij de brug zijn, zodat het bericht voor het autoverkeer te laat komt.           

Meerdere informatiebronnen

Onze visie op een voorspellend algoritme is dat dit met zo min mogelijk logische stappen een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid moet leveren. BOV maakt gebruik van verschillende bronnen om de brugopeningen te voorspellen:

  • AIS (Automatic Identification System) – Het AIS bevat informatie over de identiteit en de positie van schepen. Omdat de AIS-gegevens privacygevoelig zijn, worden ze geanonimiseerd en maximaal zes minuten bewaard.
  • BGV (Blauwe Golf Verbindend) – BGV levert informatie over actuele brugstatussen.
  • Vaarweginformatie.nl – Deze website levert actuele informatie aan de scheepvaart over stremmingen en storingen in vaarwegen en bruggen. De site bevat ook een dataset met de vaarwegvakken van de bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart.

De Brugopening Voorspeller berekent elke tien seconden een voorspelling voor beide bruggen. Hierbij zijn drie vragen van belang:

  • Welke schepen varen richting de brug?
  • Voor welk van deze schepen moet de brug geopend worden?
  • Wanneer arriveren deze schepen bij de brug?

De BOV levert het tijdstip en de duur van de brugopening via BGV aan de Nationale Databank Wegverkeer (NDW). De NDW is de bron voor de adviezen aan het wegverkeer die op de dynamische routepanelen langs de weg worden getoond.

Resultaten Pilot

De resultaten van de pilot zijn positief. In een onderzoek geeft bijna de helft van de automobilisten aan vaker via de brug te reizen dankzij de informatie van de BOV. Als mogelijke verbetering noemt een aantal automobilisten dat het systeem ook een tijdsaanduiding tot aan de opening zou kunnen geven.