Trajectplanner

Rijkswaterstaat werkt aan nieuwe manieren om het scheepvaartverkeer op de Nederlandse waterwegen met moderne technieken makkelijker in goede banen te leiden. De Trajectplanner, ontwikkeld door Technolution Move als onderdeel van het scheepvaartvolgsysteem IVS Next, is een van de applicaties die hieruit is voortgekomen. Schippers en objectbedienaren gebruiken de Trajectplanner om de doorstroming van schepen en de bediening van sluizen te optimaliseren.

Corridorgerichte bediening en begeleiding

De Trajectplanner biedt een actueel overzicht van de routes die schepen varen en plant de vulling van de sluiskolken afgestemd op het verkeersaanbod. Het systeem maakt een prognose van de verkeerssituatie op de waterwegen gedurende de komende zes uur en doet dat elke zes minuten opnieuw. Het simulatiemodel gebruikt schippersinformatie zoals route- en ladingsgegevens, de actuele scheepslocatie en het vaarwegmodel inclusief objecten (sluizen en bruggen). Met deze input bekijkt de Trajectplanner eerst of het schip alle objecten kan passeren en of er stremmingen of storingen op de route zijn. Daarna simuleert de Trajectplanner de reis van het schip, samen met al het andere verkeer.

Winst voor de scheepvaart

De schipper levert zijn (of haar) reisplan digitaal in en ziet in de prognose of de planning haalbaar is. Als de schipper ziet dat hij straks een uur moet wachten voordat hij geschut wordt, kan hij langzamer gaan varen en zo brandstof besparen. Of hij kan zijn planning aanpassen.

Beslissings-ondersteunend

De Trajectplanner ondersteunt de objectbedienaar door voorstellen te doen voor een specifieke schutplanning. De objectbedienaar kan deze adviezen overnemen en/of wijzigen. De Trajectplanner neemt de beslissingen van de objectbedienaar als uitgangspunt voor de volgende rekencyclus. De objectbedienaar blijft eindverantwoordelijk voor de schutplanning.

Maatwerkoplossing

Door onze jarenlange ervaring hebben wij veel inhoudelijke kennis van de werkzaamheden en systemen van zowel Rijkswaterstaat als de beroepsvaart opgedaan. Met de Trajectplanner is een passende oplossing gerealiseerd die aansluit op de werkzaamheden van de markt en van Rijkswaterstaat.