Panoramic aerial view of Amsterdam in a beautiful summer day, Th

Verkeersmanagement

Ons doel is een betere doorstroming en afstemming van alle verkeersmodaliteiten. Dit doel realiseren wij door het creëren van werkende technologische oplossingen. Dat doen we met een open blik, uitgebreide domeinkennis en een brede technologische basis. Maar bovenal doen we dat samen met u en met alle andere betrokken partijen. Want verkeersmanagement is het meest effectief als het rekening houdt met alle aspecten van het verkeersnetwerk en als we samen met u oplossingen realiseren die variëren van data-inwinning tot en met informatieverschaffing aan weggebruikers.

Het multimodale netwerk

Modern verkeersmanagement kijkt naar alle verkeersmodaliteiten. Zowel naar auto’s, als naar schepen, fietsers en voetgangers. Bij Technolution Move beschouwen we het verkeer vanuit een wijdvertakt netwerk. Elke vertakking is verbonden met alle andere delen van het netwerk. Tegelijkertijd verdient elk deel van het netwerk, elke locatie, elk kruispunt en het verkeer dat zich daarover afwikkelt, specifieke aandacht. Elke locatie heeft immers zijn eigen kenmerken. In die wisselwerking tussen specifieke locaties, het geheel van het verkeersnetwerk en de fluctuerende verkeersvraag ontwikkelen wij onze oplossingen. Misschien wel het beste voorbeeld van deze filosofie is MobiMaestro, het meestgebruikte verkeersmanagementplatform in Nederland. Met zijn open architectuur en brede inzetbaarheid kan MobiMaestro optimaal worden afgestemd op elke specifieke locatie, met een bredere blik op het verkeersnetwerk als geheel en verder kijkend dan alleen maar wegverkeer.

Data en intelligentie

Nederland heeft internationaal een voorsprong op het gebied van verkeersmanagement. Wij helpen onze opdrachtgevers graag om deze voorsprong verder uit te bouwen met nieuwe innovaties. Bijvoorbeeld door realtime verkeersdata die zijn gegenereerd door weggebruikers in te zetten voor optimalisatie van de doorstroom met slimme scenario’s. Of door weggebruikers via hun serviceproviders te voorzien van realtime informatie en adviezen gericht op een betere verkeersafwikkeling voor iedereen. Wij zetten kunstmatige intelligentie in voor een betere analyse van actuele verplaatsingspatronen en reistijden in de binnensteden. Dit doen we juist ook voor fiets- en voetgangersverkeer, groepen die veelal buiten beeld vallen als het om realtime data-inwinning gaat. Welke innovatie gaat het verkeer in uw regio optimaliseren?

Verkeersmanagement dat werkt

Veranderingen binnen mobiliteit, nieuwe ideeën en succesvolle oplossingen worden onderdeel van ons portfolio, zodat meerdere partijen er gebruik van kunnen maken. Op deze manier zijn ook de verschillende modules van ons verkeersmanagementplatform MobiMaestro tot stand gekomen. Wij hechten grote waarde aan innovaties en nieuwe invalshoeken, maar de kracht van onze oplossingen voor verkeersmanagement is: ze doen wat ze moeten doen! Wanneer u kiest voor verkeersmanagement van Technolution Move, weet u één ding zeker: u krijgt een oplossing die werkt!

Gerelateerde informatie

MobiMaestro

Platform voor netwerkbreed verkeersmanagement

NordicWay 2

Geofencing voor een schonere en veiligere omgeving

Verkeersmanagement rond grote evenementen

Gericht op alle modaliteiten.

Laten we praten over verkeersmanagement

En ontdek hoe we u kunnen helpen
Onze expert Paul van Koningsbruggen
  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.