Scheepvaart verkeersmanagement

Nederland is ontstaan uit water en is afhankelijk van water. Industrie, transport, vrije tijd – al deze sectoren maken intensief gebruik van de duizenden kilometers aan waterwegen in en om de steden en door de provincies. De waterwegen worden zó intensief gebruikt, dat de scheepvaart en scheepvaartmanagement de komende jaren steeds meer aandacht zullen vragen van het netwerkmanagement voor de weg.

De binnenscheepvaart neemt in Nederland een derde van het goederenvervoer voor zijn rekening. Een goede doorstroming voor binnenschepen is dan ook cruciaal voor de economie, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Maar niet alleen de beroepsvaart claimt een vlotte doorvaart op de binnenwateren. Ook de recreatievaart, met zijn eigen economische gewicht en uitstraling, stelt eisen. Samen met u ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om met deze claims om te gaan. Bijvoorbeeld systemen waarmee schepen kostbare wachttijden bij bruggen en sluizen minimaliseren, of sneller een ligplaats vinden aan het eind van de dag. Systemen waarmee de scheepvaart als geheel beter wordt verdeeld over vaarwegcorridors en de beschikbare reistijden. Wij hebben een reeks effectieve oplossingen voor de scheepvaart ontwikkeld en bieden u daardoor op dit gebied een unieke ervaring en expertise.

Stimuleren met slimme systemen

Vervoer per schip is betrouwbaar en milieuvriendelijk. Wanneer u breed wilt inzetten op stimulering van de scheepvaart, is het informeren, begeleiden en ordenen van scheepvaart cruciaal. Daarbij is het terugdringen van wachtfrequenties en -tijden bij bruggen en sluizen een belangrijk aspect. Hierbij spelen verschillende belangen. Stilliggen en te lange vaartijden kosten schippers tijd en geld. Te hard richting een gesloten brug of volle sluis varen veroorzaakt nodeloos brandstofverbruik. Maar brugopeningen kunnen het wegverkeer belemmeren. Technolution Move heeft voor deze vraagstukken verschillende applicaties ontwikkeld. Een paar voorbeelden:

  • Blauwe Golf Verbindend (BGV) is een systeem dat schepen adviseert over de openingen van bruggen en sluizen. Schippers krijgen informatie over aanstaande openingen en passen hun snelheid daarop aan. Betere doorstroming en minder stil liggen zijn het resultaat.
  • Het Brug Management Systeem (BMS) adviseert de brug- en sluisbedienaars over schepen die onderweg zijn naar hun object. De openingsmomenten van bruggen en sluizen in uw regio kunnen zo optimaal worden gepland.
  • De Trajectplanner helpt schippers om hun routes en vaarsnelheden optimaal te plannen in directe afstemming met vaarwegbeheerders, die op hun beurt het gebruik van de schaarse brug- en sluiscapaciteit kunnen optimaliseren. Met de Trajectplanner wordt oponthoud en ongewenst stilliggen zo veel mogelijk voorkomen.

Naast de hierboven genoemde systemen hebben wij verschillende ondersteunende applicaties ontwikkeld voor de scheepvaart. Bijvoorbeeld BICS, het nationale informatiesysteem voor reis- en ladingsgegevens van schepen. Een andere cruciale applicatie is het Fairway Information Services (FIS), het centrale dashboard voor de scheepvaart waarin vaarweginformatie uit vele andere applicaties samenkomt. Wij bieden voor al deze applicaties onderhoud en blijven deze continu ontwikkelen voor onze klanten. Dat geldt ook voor onze eigen producten. Naast onze bestaande applicaties denken we graag met u mee over nieuwe oplossingen voor uw uitdagingen.

Coördinatie met andere modaliteiten

In een compact land als Nederland komen scheepvaart en wegverkeer vaak met elkaar in aanraking. De onderlinge afstemming tussen de verschillende modaliteiten is een grote uitdaging, waarvoor intelligente oplossingen vereist zijn. Technolution Move adviseert u graag met deskundig advies over de integratie van verschillende datastromen en verkeerscentrales om de afstemming tussen scheepvaart, wegverkeer en, in de toekomst, treinverkeer te versoepelen.

Rijkswaterstaat: Slim varen en rijden door Nederland

Tim Blanken, Project Manager bij Technolution
Onze expert Tim Blanken zit voor u klaar

We helpen u graag met uw project

Neem contact met ons op
  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.