PrimeDocks - Cross domain platform interface

PrimeDocks

voor cross-domain oplossingen

Domeinscheiding met datadiodes of datafilters vraagt om een doordachte aanpak. Dataverkeer wordt immers beperkt of zelfs helemaal gestopt in één richting. Met PrimeDocks zorgt u dat uw applicaties en systemen correct blijven functioneren. Binnen dit platform creëert en configureert u ondersteunende ‘proxysoftware’ om een complete en functionele koppeling tussen twee domeinen mogelijk te maken.

Schaalbaar, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk

PrimeDocks biedt u een nieuwe manier om domeinscheidingen te faciliteren. Domeinscheiding met datadiodes en/of datafilters is doorgaans kostbaar en complex. De cross-domain communicatie moet voor elke domeinovergang opnieuw worden geconfigureerd. Dit vraagt veel kennis en inspanning van de betrokken experts. Het beheer wordt al snel een grote uitdaging, zeker als het aantal domeinovergangen toeneemt. PrimeDocks is een kostenefficiënt en schaalbaar platform voor gebruiksvriendelijke cross-domain oplossingen.

Softwareproxy’s: protocolhandlers en datahandlers

Met PrimeDocks creëert en configureert u een ‘kralenketting’ van applicaties – softwareproxy’s – aan beide kanten van een datadiode of datafilter. Deze softwareproxy’s vervullen verschillende taken:

Protocol handlers

Applicaties en protocollen vereisen doorgaans datatransport in twee richtingen, bijvoorbeeld FTP of e-mail. Met protocolhandlers faciliteert u de juiste werking van deze applicaties en protocollen via een datadiode of filter. Belangrijke taken als e-mailen, file transfer en software-updates blijven functioneren via een uni-directionele verbinding.

Data handlers

Vaak is er behoefte aan extra functionaliteit bij datatransport via een datadiode of filter, bijvoorbeeld virusscan, dataconversie of validatie. Deze taken worden uitgevoerd door datahandlers. PrimeDocks geeft u maximale flexibiliteit bij het aanmaken en configureren van datahandlers. Hiermee automatiseert u de stappen die de data moet doorlopen bij de domeinovergang.

PrimeDocks biedt veel mogelijkheden voor de inrichting van de domeinovergang. Wilt u een kleinschalige domeinovergang creëren met enkele protocol en datahandlers (“kralen in de ketting”)? Of wilt u juist meerdere ketens naast elkaar opbouwen met veel verschillende handlers? Met PrimeDocks beschikt u over een innovatieve manier om ketens te configureren en beheren. Gebruiksgemak staat centraal.

Multifunctionele dataketen

U creëert met PrimeDocks een keten van protocolhandlers en datahandlers. Hierbij bepaalt u zelf de inrichting van deze multifunctionele ’kralenketting’. Uniek aan PrimeDocks is dat u zelfs meerdere parallelle ketens kunt configureren voor dezelfde domeinovergang. Hierdoor kunt u zelfs de meest complexe koppelingen definiëren, bijvoorbeeld een domeinovergang waarbij u met één configuratie, bestaande uit meerdere diodes, data uit verschillende domeinen importeert.

Een aantal handlers is direct leverbaar, zoals e-mail, FTP, SNTP en virusscanners. Bovendien ontwikkelt u eenvoudig zelf handlers met de bijgeleverde Software Development Kit. Zo houdt u grip op de data in uw domein, ook in het geval van domeinscheidingen met hele specifieke functionaliteit.

Statistieken en monitoring

Goede logging is onmisbaar bij gebruik van datadiodes of datafilters. De ontvangst van data kan immers vaak niet worden geverifieerd. PrimeDocks biedt op één plek inzicht in alle gekoppelde domeinovergangen en levert verschillende statistieken om uw softwareproxy’s te monitoren. U combineert bijvoorbeeld de statistieken van ingaande en uitgaande proxy’s tot één stroom van logging-informatie aan de uitgaande kant. Zo houdt u optimaal overzicht en grip op de werking van de ‘kralenkettingen’.


PrimeDocks biedt onder meer de volgende gegevens:

  • Status van platformen en afhandeling van berichten in de keten;
  • Aantallen datapakketten gescand en gedropt door een datahandler (bijv. een virusscanner);
  • Monitoring en logging op het niveau van individuele datahandlers;
  • Vele domeinovergangen in één oogopslag overzien en beheren;

Flexibiliteit in configuraties

Met het PrimeDocks platform hebt u grote flexibiliteit in de configuratie van uw proxy’s. PrimeDocks maakt het bijvoorbeeld mogelijk om datastromen te combineren of op te splitsen. U kunt ook meerdere ketens van handlers (‘kralenkettingen’) parallel implementeren over dezelfde domeinovergang. Eenmaal gecreëerde kralenkettingen gebruikt u eenvoudig opnieuw bij andere domeinovergangen. Daarnaast kunt u proxy’s, diodes en filters in verschillende combinaties achter elkaar schakelen. Kortom, PrimeDocks biedt u ongekende keuzevrijheid zonder concessies op het gebied van veiligheid en beheersbaarheid.

Klaar voor de toekomst

Het PrimeDocks platform is de basis voor uw oplossingen voor domeinscheiding. Het werkt uitstekend samen met de PrimeDiode 3010, de nieuwe generatie PrimeDiode 5001 en 5010 of het hardwarematig datafilter PrimeCross (in ontw.). Wilt u data op een andere manier afhandelen? PrimeDocks biedt u maximale flexibiliteit en schaalbaarheid. Plaats eenvoudig nieuwe software- of hardware-matige ‘kralen’ in de ketting. Of het nu een diode is, een datafilter zoals de PrimeCross, of tientallen parallelle, complexe proxyketens.

Met PrimeDocks hebt u grip op uw domeinscheidingen en bent u klaar voor de toekomst.

Gerelateerde producten

PrimeDiode 3010

Data diode
Stg GEHEIM (NBV Geëvalueerd)

PrimeDiode 5001/5010

Compacte data diode
Stg ZEER GEHEIM

Laten we praten over uw verbindingsuitdaging cross domein uitdaging

En ontdek hoe we u kunnen helpen

Tim de Wolf - Business Developer Technolution Prime
Tim de Wolf – Business Developer

  • Met uw gegevens beantwoorden we uw bericht. Ook registreren we uw bericht, eventuele interesse in onze producten en diensten en contactgegevens in ons CRM-systeem en kunnen u benaderen in het kader van commerciële activiteiten. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.